HINH ANH - ChuaNet.Org
Trang chủ
Giới thiệu
Cac Video1
 
 
 

CÁC VIDEO1

Bộ 12 video clip - gồm các nhóm: các video1 ; các video2 và các video3 - đề cập đến những điều chỉ dạy của đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni - không chỉ là một cách khái quát nhất về đạo Phật - mà đây còn là những chỉ dạy đặc biệt thiết thực đối với đời sống con người ... Đặc biệt, trong nhóm các video1, có video đề cập đến sách Sáng Thế Ký thuộc bộ kinh Cựu Ưởc của Công Giáo rất đáng xem ...

Xin lưu ý: Những video clip này được xuất bản với tiêu chuẩn khá cao - có thể gây khó khăn cho quý vị - bởi đường truyền và bởi thiết bị.

1. Video: Triết Lý Phật

2. Video: Về việc cầu xin

3. Video: Nhân - Quả

4. Video: Báo Ứng