Loi ngo - ChuaNet.Org
Trang chủ
Giới thiệu
Liên Hệ
 
 
 

CHUÀNET - NƠI TRUYỀN TẢI CHẮT LỌC NHỮNG GIÁ TRỊ TRIẾT LÝ PHẬT

Khi tiếp cận với bộ kinh Pháp Cú, chùa Net nhận thức được rằng:Hữu vi dùng cơ chế "xin-cho" - là pháp - để giáo hóa chúng sanh. Hiện nay và có lẽ rất lâu về sau - con người thường tìm đến Chúa, Phật ... để cầu xin - ban tặng. Việc cầu xin của con người là điều tự nhiên - đó là một trong những nhu cầu thiết yếu của đời sống tâm linh. Không có gì phải chê trách ; không có gì phải lên án. Không những không chê trách ; không lên án - mà còn phải khuyến khích. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ là: những người chọn con đường tu Phật - lại hay sa đà vào giới Hữu vi. Một số vị lầm tưởng rằng: phát tâm cứu độ chúng sanh - là con đường tu thuộc Chánh pháp. Thấy rõ đây là vấn nạn của Phật pháp - trong kinh “Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật” - thường gọi là kinh Kim Cang - Thiền sư Thích Nhất Hạnh dịch - Thế Tôn đã chỉ ra rất rõ việc cứu độ chúng sanh là thế nào ... (Quý vị đọc trong tác phẩm: "Về bộ kinh tuyệt đỉnh" trong website này). Như vậy, việc cầu xin của chúng sanh - và con đường tu Phật là hai lãnh vực rất khác nhau ...

Chùa Net mong mỏi là nơi không chỉ truyền đạt những triết lý vi diệu nhà Phật mà còn mong muốn bám sát, thể hiện rõ tư tưởng của Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Bên cạnh chùa Net còn có kênh youtube: Phật Pháp-chùa Net (truy cập: vào youtube gõ: @phatphapchuanet). Đây là kênh giới thiệu bộ kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú tập hợp 423 câu nói của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh Pháp Cú được một số nhà chuyên môn mệnh danh là "Kinh Thánh Đạo Phật". Có lẽ, không ngoa khi cho rằng: Tất cả những gì Thế Tôn muốn nói, muốn nhắn nhủ với chúng sanh - đều ở trong kinh Pháp Cú - không có một bộ kinh nào có thể thay thế được. Việc tiếp cận và giới thiệu bộ kinh này sẽ mang đến những lợi ích to lớn cho chúng sanh.Hãy chung tay, góp sức phổ biến bộ kinh này...

Nhân tiện đây, chuàNet đặc biệt khẳng định: Theo đúng lời dạy của đức Thế Tôn – chuàNet tuyệt đối không có những hoạt động liên quan đến lĩnh vực chính trị – dưới mọi hình thức ( xem thêm bài: "Chăm sóc tâm linh 3" ) ; và cũng tuyệt đối không có những hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài chính: vận động quyên góp, tài trợ v.v... 

Để không phụ lòng những người đã dành thời gian rất qúy báu cho ChùaNet – những gì được đăng tải trên ChùaNet là những kiến thức hệ trọng cho cả đời người ở hiện tại lẫn những đời sau – và, những gì được đăng tải trên ChùaNet đã được biên tập, xem xét về nội dung một cách hết sức cẩn trọng . Tuy nhiên – sai sót, thiếu sót là không thể tránh khỏi – mọi sự góp ý chân tình – được những người thực hiện ChùaNet tri ân sâu sắc. 

Các bài viết trên ChùaNet được đăng tải, trích dẫn tự do ( trừ xuất bản thành sách ) – mọi đăng tải, trích dẫn xin để tên tác giả, nguồn: chuanet.vn hoặc chuanet.org. Xin lưu ý: các bài viết, tác phẩm ... đăng trên website ChuàNet này có thể đã, đang, hoặc chuẩn bị bổ sung, sửa, đổi. Các văn bản sau mang giá trị thay các văn bản trước. 

Cuối cùng, với ChuàNet: Công đức từ website ChuàNet này nguyện hồi hướng cúng dường tất cả chúng sanh và Thập Phương Chư Phật. 

 

                                                                                 Sáng lập 

                                                                            Phan Tùng Châu 

                                                            ( 06/02/2012 - 08.02.2023)