SONG TOT SONG DEP - ChuaNet.Org
Trang chủ
Giới thiệu
Liên Hệ
 
 
 

SỐNG TỐT SỐNG ĐẸP

Chẳng biết tự bao giờ và ở đâu lại nảy sinh ra thứ triết lý sống kiểu này: “Cứu vật, vật trả ơn ; cứu nhơn, nhơn trả oán” . Có người tin như thế – chí ít, vịn vào lẽ ấy để bào chữa cho cuộc sống hẹp hòi, ích kỷ của mình.

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

CHĂM SÓC NHƯ LAI

“Chớ coi nhẹ một điều thiện nhỏ mà không làm vì chẳng phải chỉ nhiều điều thiện nhỏ sẽ kết thành thiện lớn, mà khi làm điều thiện, có thể ta sẽ khơi dậy được Phật tánh, do vô minh che lấp.”

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

PHƯƠNG PHÁP THIỀN QUÁN CỦA ĐỨC PHẬT

“Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm xứ” ( Lời đức Phật ).

Đây là con đường độc nhất – có nghĩa, cho dù người tu hành thuộc Tông phái nào: Thiền, Mật, Tịnh độ … bằng những nẻo ( pháp Phật ) khác nhau – sẽ đều phải hội tụ trên con đường này ( cũng có thể được hiểu là: hội tụ ở các pháp Phật này ).

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

ĐỨC PHẬT GIẢNG CẶN KẼ VỀ CÁC CÕI: ĐỊA NGỤC, BÀNG SANH, THIÊN GIỚI

Kinh Hiền Ngu và kinh Thiên Sứ trong Bộ Kinh Trung Bộ ( Tập 3 ) là những lời giảng dạy chí tình, cặn kẽ của Thế Tôn về các cõi: Địa ngục, Bàng sanh ( súc sanh ), Thiên giới.

Những kiến thức này thật sự là vô giá – bởi, không còn gì may mắn hơn, không còn gì quý báu hơn – khi có được những kiến thức này …

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

TĨNH KHÍ CÔNG CHỮA BỆNH & DƯỠNG SINH

ChuàNet xin giới thiệu phương pháp Tĩnh khí công Việt Nam của Khí công sư Hoàng Vũ Thăng.

Và, ChuàNet xin khẳng định: đây là phương  pháp đã được trải qua thực nghiệm và đã thực chứng về hiệu quả : bệnh giảm dần và dứt khỏi bệnh là điều hiển nhiên – không thể chối bàn.

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

NÉT ĐẸP CỦA NGƯỜI TU XUẤT GIA VÀ NÉT ĐẸP CỦA NGƯỜI TU TẠI GIA

Tỳ kheo ni Thích Nữ Chân Liễu có bài viết rất sâu về người tu xuất gia và tu tại gia - xin trân trọng giới thiệu ...

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CỦA MỌI XÃ HỘI, MỌI THỜI ĐẠI

Liệu rằng có những chuẩn mực đạo đức nào dành cho mọi xã hội, mọi thời đại không ? Nếu có, đó là gì ?

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF