CHU GIAI KINH - ChuaNet.Org
Trang chủ
Giới thiệu
Liên Hệ
 
 
 

CHÚ GiẢI "TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA"    

Bộ "Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa" là bộ kinh rất ngắn - nhưng lại là bộ kinh có giá trị cốt lõi - và quan trọng như trái tim trong cơ thể người ...

Xem chi tiết   File .DOC     File .PDF


KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Bộ kinh Kim Cương Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa là bộ kinh được xem là rất mực thâm sâu – hơn thế, đó là bộ kinh “ mà Như Lai gọi là đệ nhất Ba La Mật” .
Một khi đã là đệ nhất Ba La Mật – của hệ Bát Nhã ( trí tuệ ) – thì kinh Kim Cương Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa sẽ phải chứa đựng toàn diện nhất về những vấn đề cốt lõi và cơ bản của hệ tư tưởng Thích Ca Mâu Ni.

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

KINH DUY MA CẬT

Bộ kinh Duy Ma là bộ kinh độc đáo duy nhất về hình thức từ cổ chí kim: đó là bộ kinh - kịch. Ngoài ra, về nội dung, khoảng hai ngàn năm nay, bộ kinh này luôn để lại những ấn tượng trái chiều: kẻ ưa, người không thích. Một bộ kinh chứa những dấu ấn như vậy - quả là lạ ...

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH

Nếu như bộ kinh Duy Ma mang đầy tính văn chương ( kịch ) thì bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh ( Kinh Hoa Nghiêm ) mang đậm tính chất báo chí. Gọi Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh mang đậm tính báo chí – bởi đây là bộ kinh thể hiện rất rõ tính “trần thuật” cụ thể .Chính nhờ bám rất sát, rất chặt vào các sự kiện và được kể lại một cách hết sức tỉ mỉ này – đây có thể xem như những tư liệu lịch sử quý hiếm về các chư Phật, các Bồ Tát, các vị Thần ( đã giác ngộ, chọn cứu cánh Vô Vi – “Giái thoát môn” ).

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

"KINH TRUNG BỘ" CHÚ GIẢI

Tìm hiểu, nghiên cứu về đạo Phật nguyên thủy một cách thấu suốt và đầy đủ nhất luôn là mong muốn của nhiều người. Liệu rằng có thể tiếp cận bộ kinh này – với “cách nhìn” đơn giản, dễ hiểu, dễ nắm bắt – nhưng đồng thời không hạ thấp giá trị, không làm biến dạng bộ kinh quý này được không ?

TẬP MỘT

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

TẬP HAI

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

TẬP BA

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

VỀ BỘ KINH TUYỆT ĐỈNH

Bộ kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa – Thiền sư Thích Nhất Hạnh dịch là: “Kinh Kim Cương Gươm báu Cắt Đứt Phiền Não”.

Trong bộ kinh, khi ngài Tu Bồ Đề thưa với Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, nên đặt tên Kinh này là Kinh gì và chúng con nên phụng trì Kinh này như thế nào?"

Phật bảo thầy Tu Bồ Đề: "Nên gọi Kinh này là Kinh Kim Cương Có Năng Lực Chặt Đứt Phiền Não Và Đưa Sang Bờ Giải Thoát (Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh) – bản dịch của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Đây có thể xem là bộ kinh “tuyệt đỉnh” trong hệ thống Bát Nhã (trí tuệ) của kinh Phật.

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF