d>
TAC PHAM KINH - ChuaNet.Org
Trang chủ
Giới thiệu
Liên Hệ
 
 
 

TÁC PHẨM KINH

KINH DUY-MA-CẬT

Phật Lịch 2514
Đời Diêu Tần, ngài Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập 
vưng chiếu dịch ra chữ Trung Hoa
Dịch giả: Thích Huệ Hưng 
Dịch năm 1970

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

KINH A-DI-ĐÀ

Phật Lịch 2514
Đời Diêu Tần, ngài Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập 
vưng chiếu dịch ra chữ Trung Hoa
Dịch giả: Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh ( Kinh Hoa Nghiêm ) là bộ kinh "đồ sộ": gồm 40 phẩm ; 463.842 từ và đến 1.171 trang khổ giấy A-4. Với file.pdf người quan tâm sẽ có bộ kinh đẹp - và, nếu: tin, hiểu, đọc, tụng ... được bộ kinh này thì phước đức không thể nào kể xiết.

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

KINH LỜI DẠY CUỐI CÙNG

Vào đêm cuối trước ngày nhập Niết-bàn, giữa rừng Sa-la, dưới cây song thọ, không gian thật vắng lặng, yên tĩnh, Đức Phật đã nhắn nhủ những điều cốt lõi của chánh pháp ...

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

KINH TRUNG BỘ

Tập Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikàya) gồm 152 kinh tất cả, chia thành 3 tập : tập I, gồm 50 Kinh đầu, tập II gồm 50 Kinh tiếp và tập III, gồm 52 Kinh chót. "Chưa học Kinh Trung Bộ là chưa nắm được tinh hoa của Đạo Phật nguyên thủy..." ( Hòa Thượng Thích Minh Châu )

Tập một

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

Tập hai

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

Tập ba

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC KINH

Kinh được dịch là: "Tám điều người trí cần biết rõ". Đây là kinh mà những người chọn con đường tu Phật không thể không biết - thậm chí không thể không nằm lòng ...

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

KINH: ĐẠO PHẬT THUẦN KHIẾT

Nhân đại lễ Phật Đản PL 2560 – DL 2016 ChuàNet tập hợp một số lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni rải rác ở các kinh: Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh ; Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa ; Kinh Trung Bộ … thành kinh có tên:  Đạo Phật Thuần Khiết ...

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

TÂM KINH TUỆ GIÁC QUA BỜ

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã dịch lại Tâm Kinh Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa - với tên gọi mới: TÂM KINH TUỆ GIÁC QUA BỜ. Kinh dịch mới này có nội dung dễ hiểu, dễ tiếp cận. ChuaNet xin trân trọng giới thiệu

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF