>
LUAN GIAI KINH KIM CUONG BAT NHA BA LA MAT DA - ChuaNet.Org
Trang chủ
Giới thiệu
Hình ảnh
Liên Hệ
 
 
 

1. TÂM LINH LÀ GÌ ? NHƯ THẾ NÀO ?     Xem chi tiết   File .DOC     File .PDF

2. CHÚ GiẢI "TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA"    Xem chi tiết   File .DOC     File .PDF

3. CHÚ GiẢI KINH "KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA "    Xem chi tiết   File .DOC     File .PDF

KINH "KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA"

Bộ kinh Kim Cương Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa là bộ kinh được xem là rất mực thâm sâu – hơn thế, đó là bộ kinh “ mà Như Lai gọi là đệ nhất Ba La Mật” .
Một khi đã là đệ nhất Ba La Mật – của hệ Bát Nhã ( trí tuệ ) – thì kinh Kim Cương Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa sẽ phải chứa đựng toàn diện nhất về những vấn đề cốt lõi và cơ bản của hệ tư tưởng Thích Ca Mâu Ni.
Việc nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi về tư tưởng của đức Thế Tôn sẽ cứ phải dành cho nhiều thế hệ nối tiếp. Bởi, mỗi thế hệ đều thuộc về bối cảnh xã hội, nền văn hóa, nền văn minh có rất nhiều thay đổi – đặc biệt, theo dòng chảy thời gian, những khái niệm, ngôn ngữ luôn luôn khoác bộ cánh mới … Hiện đại hóa tư tưởng của đức Như Lai là điều rất nên làm. Nói là hiện đại hóa tư tưởng của đức Thế Tôn – điều đó không có nghĩa – và không được phép – làm thay đổi, làm biến dạng các tư tưởng của Ngài. Đó chỉ là công việc: làm sáng tỏ tư tưởng của ngài thông qua những khái niệm, ngôn ngữ và cung cách diễn đạt mang tính thời đại.

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

 

KINH DUY MA CẬT

Bộ kinh Duy Ma là bộ kinh độc đáo duy nhất về hình thức từ cổ chí kim: đó là bộ kinh - kịch. Ngoài ra, về nội dung, khoảng hai ngàn năm nay, bộ kinh này luôn để lại những ấn tượng trái chiều: kẻ ưa, người không thích. Một bộ kinh chứa những dấu ấn như vậy - quả là lạ ...

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

 

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH

Nếu như bộ kinh Duy Ma mang đầy tính văn chương ( kịch ) thì bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh ( Kinh Hoa Nghiêm ) mang đậm tính chất báo chí. Gọi Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh mang đậm tính báo chí – bởi đây là bộ kinh thể hiện rất rõ tính “trần thuật” cụ thể .Chính nhờ bám rất sát, rất chặt vào các sự kiện và được kể lại một cách hết sức tỉ mỉ này – đây có thể xem như những tư liệu lịch sử quý hiếm về các chư Phật, các Bồ Tát, các vị Thần ( đã giác ngộ, chọn cứu cánh Vô Vi – “Giái thoát môn” ).

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

 

"KINH TRUNG BỘ" CHÚ GIẢI

Tìm hiểu, nghiên cứu về đạo Phật nguyên thủy một cách thấu suốt và đầy đủ nhất luôn là mong muốn của nhiều người. Liệu rằng có thể tiếp cận bộ kinh này – với “cách nhìn” đơn giản, dễ hiểu, dễ nắm bắt – nhưng đồng thời không hạ thấp giá trị, không làm biến dạng bộ kinh quý này được không ?

TẬP MỘT

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

TẬP HAI

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

TẬP BA

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF